15
okt
'17
Gemeente zet volgende stap voor uitbreiding Zorgvlied
Geschreven door Redactie Blik Op Westerveld

Gemeente zet volgende stap voor uitbreiding Zorgvlied

In november 2016 heeft gemeente Westerveld samen met J&R Projecten een belangstellendenpeiling voor een woningbouwplan in Zorgvlied gehouden. Op tafel lag een conceptplan voor woningen in het verlengde van de Meester Onsteestraat. Op basis van de reacties is het conceptplan door J&R projecten verder uitgewerkt tot een plan dat rendabel is en aansluit bij de vraag op de woningmarkt. Het totaalplan...

is opgeknipt in 2 fasen: de verkoop van woningen in de 2e fase start pas nadat de 1e fase afgerond is. De 1e fase omvat de bouw van woningen in het verlengde van de Meester Onsteestraat aan de linker zijde van de nog door te trekken weg. Dus woningen grenzend aan de achterkant van de woningen aan de Dorpsstraat. De 2e fase omvat de bouw van woningen aan de rechter zijde van de nog door te trekken weg. In de 1e fase gaat het om de bouw van negen wooneenheden: vijf woningen in één rij en twee blokjes twee-onder-een-kapwoningen (samen vier wooneenheden). De twee-onder-een-kapwoningen zijn levensloopbestendige woningen. Indicatie van de verwachte verkoopprijzen: hoekwoning circa € 167.000,- VON, tussenwoning circa € 138.000,- VON en levensloopbestendige woning (2^1) circa € 210.000,- VON. Voor het realiseren van deze uitbreiding is een bestemmingsplanwijziging nodig. Nu het college positief tegenover het ontwerp van de uitbreiding staat, kan de procedure voor de bestemmingsplanwijziging opgestart worden. De eerste stap daarin is: het voorontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage leggen én iedereen de gelegenheid geven een schriftelijke inspraakreactie in te dienen. Deze stap wordt waarschijnlijk medio november gezet. De start van de procedure wordt te zijner tijd officieel gepubliceerd in huis-aan-huisblad Da’s Mooi én uiteraard via de gemeentelijke website.